Matura z chemii – czy faktycznie jest taka trudna?

Maturzyści będąc ambitnymi osobami, najczęściej w klasie maturalnej mają już uporządkowaną wizję swojej przyszłości. Do realizacji tej wizji potrzebne są jednak dobre studia, a dostanie się na nie możliwe jest jedynie dzięki dobrym wynikom z egzaminu maturalnego. By uzyskać dobry wynik należy jednak włożyć w to wiele pracy, a także korzystać z odpowiednich materiałów dydaktycznych. Na szczęście w dzisiejszych czasach nauka jest o wiele prostsza. Wszystko dzięki zróżnicowanej ofercie książek edukacyjnych, które doskonale nadają się do przygotowania każdego ucznia w odpowiedni sposób do egzaminu maturalnego. Oczywiście najwięcej roboty będą miały osoby zdające maturę z między innymi chemii. Jest to przedmiot skomplikowany, a zazwyczaj studia, na których wymagana jest wiedza z zakresu chemii są bardzo renomowane (dlatego też trzeba uzyskać wysoki wynik z matury). Jakie pozycje należy wybrać by dobrze przygotować się do matury z chemii?

Matura chemia – podręcznik i repetytorium

Jako rozszerzona Matura chemia wymaga przyswojenia olbrzymiej (jak na nastolatka) ilości informacji. Informacje te jednak trzeba także zrozumieć, nie wystarczy ich po prostu wykuć. Zadania na maturze z chemii to w większości zadania, których nie da się rozwiązać posiadając suche informacje, których się nie rozumie. Dobry podręcznik jest więc tutaj kluczowy. Chemii z pewnością nie nauczymy się w ostatniej klasie. By więc odnieść sukces należy przede wszystkim systematycznie uczyć się przez trzy lata zgodnie z tokiem nauczania z dobrych książek, które w przystępnej formie przedstawiają wymagane informacje. Należy także już w trzeciej klasie zaopatrzyć się w repetytorium, które jest bardzo dobrą formą skondensowania wszystkich potrzebnych informacji. Jakkolwiek wielu uczniów do matury uczy się jedynie z repetytorium, to jest to jednak lekko ryzykowne. Krótsza forma sprzyja skracaniu informacji, a co za tym idzie uczeń może nie wszystko perfekcyjnie zrozumieć. Dobrze jest więc mieć zawsze przy sobie podręcznik.

Ćwiczenia i arkusze maturalne

Nie można zapomnieć o rozwiązywaniu zadań. Specyfika egzaminu maturalnego z chemii jest taka, że nie tylko perfekcyjnie musimy rozumieć wymagane zagadnienia, ale także wykorzystywać je w praktyce. Najlepiej jest przy opracowywaniu zadań z podręcznika korzystać równocześnie z zestawu zadań. Dzięki temu przyswojona wiedza się utrwali. Same zadania to jednak nie wszystko. Należy korzystać także z arkuszy maturalnych (mogą być to arkusze z poprzednich lat jak również specjalnie przygotowane arkusze do ćwiczeń), bowiem zadania maturalne zazwyczaj są lekko inne od zadań podręcznikowych. Korzystanie z zestawów arkuszy przygotuje ucznia do tego, by wiedzieć z czym będzie miał do czynienia.

Rzetelnie i jasno o zamknięciu roku 2018

Zamknięcie roku 2018” Gyongyver Takats to wysoce profesjonalny poradnik dla małych i średnich firm. Napisany został w bardzo jasny i przejrzysty sposób. Autorka książki ma duże doświadczenie w pisaniu tego typu publikacji (wydała ponad 100 artykułów dotyczących rachunkowości), a także jest wykładowcą akademickim, więc wie, w jaki sposób najlepiej przekazać wiedzę merytoryczną. Oprócz tego ma również doświadczenie praktyczne, prowadzi własne biuro rachunkowe i jest konsultantem księgowym.

Konkretna wiedza przedstawiona na przykładach

Zamknięcie roku 2018” rozprawia się przede wszystkim z najważniejszym problemem – zamknięciem ksiąg rachunkowych. Poradnik skrupulatnie, po kolei przedstawia wszystkie czynności, które należy wykonać aby przedstawić sytuację majątkową i ustalić prawidłowo wynik finansowy. Szczegółowo zostało tu opisane zamknięcie roku w przypadku zarówno mikro-, jak i makroprzedsiębiorstw. “Zamknięcie roku 2018” to poradnik bardzo praktyczny, który pomoże każdemu księgowemu. Wszystkie rady zostały omówione na podstawie przykładów, z komentarzami eksperta.

Praktyczny wymiar poradnika

Najważniejsze kwestie poruszane w książce “Zamknięcie roku 2018” to:

  • sporządzanie sprawozdań z zastosowaniem zmian w ustawie o rachunkowości
  • obowiązki księgowego przy sporządzaniu sprawozdania
  • aktualne, szczegółowe zasady zamykania ksiąg rachunkowych
  • wycena aktywów i pasywów
  • przygotowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji według aktualnych zasad rachunkowości
  • prawidłowe ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym

Ponadto z publikacji dowiemy się także, jak najlepiej zorganizować prace przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, a także na co szczególnie należy zwrócić uwagę, aby rzetelnie i zrozumiale przedstawić sytuację finansową i majątkową przedsiębiorstwa.

Uporządkowane kompendium wiedzy o zamykaniu ksiąg rachunkowych

Zamknięcie roku 2018” to przydatna pozycja przede wszystkim dla tych, którzy nie do końca są zorientowani w tym, jakie właściwie zaszły zmiany w przepisach ustawy o rachunkowości w zakresie sprawozdań finansowych. Należy uwzględniać wszystkie z nich podczas przygotowania sprawozdań i zamykania ksiąg rachunkowych. Ten poradnik przekonuje, że cała operacja nie jest tak trudna, jak może się wydawać. Jej największymi zaletami są prosty, zrozumiały język przy opisywaniu kolejnych czynności, które należy wykonać, a także uporządkowane, przejrzyste przedstawienie obowiązków księgowego. Przedstawiane przykłady i opinie ekspertów pomagają zrozumieć i łatwiej przyswoić nową wiedzę i szczęśliwie doprowadzić proces zamykania ksiąg rachunkowych do końca. Dzięki publikacji “Zamknięcie roku 2018” cały proces okaże się sprawniejszy i znacznie łatwiejszy.