Rzetelnie i jasno o zamknięciu roku 2018

Zamknięcie roku 2018” Gyongyver Takats to wysoce profesjonalny poradnik dla małych i średnich firm. Napisany został w bardzo jasny i przejrzysty sposób. Autorka książki ma duże doświadczenie w pisaniu tego typu publikacji (wydała ponad 100 artykułów dotyczących rachunkowości), a także jest wykładowcą akademickim, więc wie, w jaki sposób najlepiej przekazać wiedzę merytoryczną. Oprócz tego ma również doświadczenie praktyczne, prowadzi własne biuro rachunkowe i jest konsultantem księgowym.

Konkretna wiedza przedstawiona na przykładach

Zamknięcie roku 2018” rozprawia się przede wszystkim z najważniejszym problemem – zamknięciem ksiąg rachunkowych. Poradnik skrupulatnie, po kolei przedstawia wszystkie czynności, które należy wykonać aby przedstawić sytuację majątkową i ustalić prawidłowo wynik finansowy. Szczegółowo zostało tu opisane zamknięcie roku w przypadku zarówno mikro-, jak i makroprzedsiębiorstw. “Zamknięcie roku 2018” to poradnik bardzo praktyczny, który pomoże każdemu księgowemu. Wszystkie rady zostały omówione na podstawie przykładów, z komentarzami eksperta.

Praktyczny wymiar poradnika

Najważniejsze kwestie poruszane w książce “Zamknięcie roku 2018” to:

  • sporządzanie sprawozdań z zastosowaniem zmian w ustawie o rachunkowości
  • obowiązki księgowego przy sporządzaniu sprawozdania
  • aktualne, szczegółowe zasady zamykania ksiąg rachunkowych
  • wycena aktywów i pasywów
  • przygotowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji według aktualnych zasad rachunkowości
  • prawidłowe ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym

Ponadto z publikacji dowiemy się także, jak najlepiej zorganizować prace przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, a także na co szczególnie należy zwrócić uwagę, aby rzetelnie i zrozumiale przedstawić sytuację finansową i majątkową przedsiębiorstwa.

Uporządkowane kompendium wiedzy o zamykaniu ksiąg rachunkowych

Zamknięcie roku 2018” to przydatna pozycja przede wszystkim dla tych, którzy nie do końca są zorientowani w tym, jakie właściwie zaszły zmiany w przepisach ustawy o rachunkowości w zakresie sprawozdań finansowych. Należy uwzględniać wszystkie z nich podczas przygotowania sprawozdań i zamykania ksiąg rachunkowych. Ten poradnik przekonuje, że cała operacja nie jest tak trudna, jak może się wydawać. Jej największymi zaletami są prosty, zrozumiały język przy opisywaniu kolejnych czynności, które należy wykonać, a także uporządkowane, przejrzyste przedstawienie obowiązków księgowego. Przedstawiane przykłady i opinie ekspertów pomagają zrozumieć i łatwiej przyswoić nową wiedzę i szczęśliwie doprowadzić proces zamykania ksiąg rachunkowych do końca. Dzięki publikacji “Zamknięcie roku 2018” cały proces okaże się sprawniejszy i znacznie łatwiejszy.